Кардіологічний підрозділ із ревматологічними ліжками тел. 050 103 01 26

Кардіологічний підрозділ із ревматологічними ліжками тел. 050 103 01 26

Відділення кардіоревматології в Чернівецькій обласній клінічній лікарні було відкрито в 1962 році. З 1986 р. відділення функціонувало як ревматологічне на 50 ліжок. На сьогоднішній день у відділенні розгорнуто 45 ліжок.

Havrysh-L-O
Гавриш Л.О.

Очолює відділення лікар вищої каліфікаційної категорії, лауреат нагороди АМН України – медалі імені академіка Стражеска М.Д. «За заслуги в охороні здоров’я» Гавриш (Репела) Л.О.

Ревматологічне відділення зорієнтоване переважно на сільське населення, а також на хворих третинного рівня надання медичної допомоги з важкою ускладненою патологією.

Ревматологічне відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої та інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Кваліфікований догляд за пацієнтами здійснюють медичні сестри, керівником яких є старша медична сестра, досвідчений фахівець вищої кваліфікаційної категорії Бобик З.О.

Bobyk-Z-O
Бобик З.О.

Щороку у відділенні лікується понад 1000 пацієнтів. Проводиться дообстеження та надається спеціалізована медична допомога хворим на:

 • гостру та рецидивуючу ревматичну лихоманку;
 • ревматичну хворобу серця (уточнення вади та тактики лікування);
 • інфекційний ендокардит на фоні ревматичної хвороби серця;
 • ревматоїдний артрит;
 • анкілозивний спондилоартрит;
 • псоріатичний артрит, артропатію;
 • серонегативні спонділоартрити при виразковому коліті та хворобі Крона;
 • реактивний артрит;
 • деформуючий остеоартрит;
 • мікрокристалічні артропатії, в т.ч. подагра;
 • системні захворювання сполучної тканини;
 • системний червоний вовчак;
 • системна склеродермія;
 • ідіопатичні запальні міопатії;
 • змішане захворювання сполучної тканини;
 • хвороба Шегрена;
 • ревматична поліміалгія;
 • рецидивуючий поліхондрит;
 • системні васкуліти:
 • вузликовий поліартеріїт;
 • мікроскопічний поліартеріїт;
 • гранулематоз Вегенера;
 • хвороба Бехчета;
 • синдром Черджа-Стросс;
 • геморагічний васкуліт;
 • гіперсенситивний васкуліт;
 • гігантоклітинний артеріїт;
 • облітеруючий тромбангіїт (хвороба Вінівартера-Бюргера);
 • та інші васкуліти, васкулопатії;
 • фіброміалгії;
 • вузловата ерітема неуточненого генезу.

У відділенні виконується весь спектр сучасних методів діагностики та лікування ревматологічних захворювань, в тому числі:

 • диференційний діагноз захворювань суглобів;
 • пульс-терапія;
 • підбір оптимальної дози глюкокортикоїдів та базисних препаратів при аутоімунних хворобах;
 • лікування цитостатиками;
 • ініціація базової терапії при ревматоїдному артриті, системних хворобах;
 • ініціація надсучасної біологічної терапії при системних захворюваннях сполучної тканини та опорно-рухового апарату;
 • внутрішньо-суглобове введення ліків.

Підрозділ забезпечує:

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги хворим із ревматологічними захворюваннями;
 • впровадження сучасних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань відповідно до затверджених МОЗ України нормативів, стандартів та протоколів;
 • підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів з питань ревматології;
 • проведення аналізу поширення захворювань, тимчасової непрацездатності, інвалідності і смертності та розробку ефективних засобів щодо їх зниження й профілактики;
 • вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи кращих структурних підрозділів ревматологічної служби області.

Проводяться клінічні дослідження лікарських засобів (ІІ і ІІІ фази).

Лікарі підрозділу:

Бойко Людмила Дем’янівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Бейчук Ніна Григорівна – лікар ІІ кваліфікаційної категорії;

Вишневська Лоліта Тадеушівна – лікар І кваліфікаційної категорії;

Гретчин Віталій Михайлович  – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Сажин Наталія Іванівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії

Сердулець Юлія Іванівна – лікар ІІ кваліфікаційної категорії;

Лікарі відділення є членами Української Асоціації ревматологів, беруть участь у науковій роботі: є авторами і співавторами 92 наукових праць, 3 патенти на винаходи, 6 раціоналізаторських пропозицій; систематично беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, пленумів та Національних конгресів ревматологів України, переривчастих курсів для ревматологів і кардіологів області.

Відвідування хворих у відділенні родичами з 16:00-19:00.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем-ревматологом ведеться консультативний прийом хворих в консультативній поліклініці з 11:00 до 14:00.

Консультативний прийом завідувача відділення Гавриш Л.О.  що четверга з 12:00 до 14:00 у м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)

тел. 050 103 01 26