Пульмонологічне відділення

Пульмонологічне відділення

Пульмонологічне відділення функціонує з 1982 року і надає допомогу населенню області з неспецифічними хворобами бронхолегеневої системи ІІІ рівня курації.

Kovalenko-S-V
Коваленко С.В.

Очолює відділення Коваленко Світлана Вікторівна – доктор медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Відділення пульмонології розгорнуте на 45 ліжок для надання спеціалізованої допомоги хворим з пульмонологічною, алергологічною та імунологічною патологією. Відділення оснащене концентраторами кисню та сучасним обладнанням для діагностики та лікування патології органів дихання, імунної системи та алергічних захворювань.

Обладнання відділення: кабінет УЗД та інвазивних методів діагностики та лікування (торакоцентез під контролем УЗД, бронхоскопія), лабораторія функціональних методів дослідження дихання (спірометрія з бронходилятаційним тестом, спітрометрія з навантаженням, пульсоксиметрія), кабінет специфічної імунологічної діагностики та імунотерапії (імунобіологічна терапія, алерген-специфічна імунотерапія алергенами та алергоїдами), 8 палат для стаціонарного лікування хворих з пульмонологічною та алергологічною патологією, які  оснащені концентраторами кисню, небулайзерами. Відділення оснащене інтернетом з WiFi. Ординаторська оснащена негатоскопом та комп’ютерною технікою для роботи з медичною документацією в електронному форматі.

Методики, які застосовують у відділенні: УЗД органів грудної клітки, торакоцентез під контролем УЗД, бронхоскопія з бронхоальвеолярним лаважем та біопсією спільно з торакальними хірургами та ендоскопістами, спірометрія з бронходилятаційним тестом, спірометрія з навантаженням,  пульсоксиметрія, імунобіологічна терапія імунних захворювань та алерген-специфічна імунотерапія алергенами та алергоїдами алергічної патології органів дихання, киснева терапія через кисневий концентратор, небулайзерна терапія, цифрова рентгенографія та комп’ютерна томографія органів грудної клітки, галотерапія.

Завідувачем та лікарями відділення проводиться наукова робота з питинь хвороб органів дихання. Ними опубліковано  понад 125 наукових статей (в т. ч. методичних рекомендацій) у вітчизняних та закордонних виданням з виступами на науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах.

На базі відділення функціонує міжнародний центр клінічних досліджень бронхіальної астми, ХОЗЛ, пневмонією та іншою хронічною патологією органів дихання згідно правил GCP та вимог ДЕЦ МОЗ України.

Профіль захворювань та покази для скерування у відділення пульмонології обласної клінічної лікарні:

 • Бронхіальна астма, неконтрольована, середньо-важкий, важкий персистуючий перебіг для корекції лікування;
 • Хронічне обструктивне захворювання легень, важкий перебіг, група А,В,С,D для уточнення діагнозу, корекції лікування.
 • Пневмонія ІІІ-V групи складності по шкалі PORT, в тому числі з ускладненням, для корекції лікування, обстеження та диференційної діагностики.
 • Муковісцидоз в осіб 18 років та старше в період загострення, для корекції лікування.
 • Бронхоектатична хвороба (в тому числі вторинні бронхоектази) в період загострення для корекції лікування.
 • Саркоїдоз І-ІVст., для первинного встановлення діагнозу, корекції лікування.
 • Інтерстиційні захворювання легень: ідіопатичний легеневий фіброз, гіпер-сенситивний пневмоніт, неспецифічні інтерстиційні пневмонії, ятрогенний пневмоніт/фіброз, криптогенна організуюча пневмонія, еозинофільне інтерстиційне захворювання легень (еозинофільна пневмонія), респіратоний бронхіоліт, десквамативна інтерстиційна пневмонія, гостра інтерстиційна пневмонія, лімфоцитарна інтерстиційна пневмонія, рідкісні ІЗЛ (лімфангіолейоміоматоз, альвеолярний протеїноз, ідіопатичний гемосидероз легень, ідіопатичний бронхолегеневий амілоїдоз, остеопластична пневмопатія), для первинного встановлення діагнозу, для корекції лікування.
 • Інтерстиційні захворювання легень, асоційовані з системними захворюваннями, та які не класифікуються, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 • Спадкові та первинні захворювання органів дихання (сімейний легеневий фіброз, Hermansky-Pudlak-синдром, легеневий гістіоцитоз Лангерганса, емфізема з дефіцитом альфа-1-антитрипсину), для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 • Професійні захворювання органів дихання (пневмоконіоз, азбестоз), для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 • Хронічне легеневе серце, СН І-ІІІ, ФК І-ІV.
 • Легенева артеріальна гіпертензія, ФК І-ІV, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 • Тромбоемболія легеневої артерії малого ризику, в тому числіхронічна постембо-лічна легенева гіпертензія, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 • Підозра на онкологічну патологію органів дихання та середостіння, для встанов-лення первинного діагнозу та диференційної діагностики.
 • Синдром нічного апное, храп та інші дихальні розлади неясного ґенезу. Функціональний скринінг для первинного встановлення клінічного діагнозу та корекції лікування.
 • Діагностична знахідка патології легень та органів середостіння на рентгенограмі або на комп’ютерній томографії органів грудної клітки.
 • Відсутність діагностичних можливостей на І-ІІ рівні для диференційної діагностики бронхообструктивного синдрому (спірометрія з провокаційним тестом та тестом на зворотністю бронхіальної обструкції).
 • Відсутність діагностичних можливостей на І-ІІ рівні (торакоцентез, біопсія лімфо-вузлів та легень під контролем УЗД-датчика, бронхоскопія, ультразвукова діа-гностика органів грудної клітки, алергологічна діагностика) для діагностики пуль- монологічної патології.
 • Жінки в віці 18 років та старше в І-ІІІ триместрі вагітності з вище переліченою пульмонологічною патологією, для додаткового обстеження та корекції лікування.
 • Відсутність кадрів та лікувально-діагностичних можливостей на І-ІІ рівні для вище переліченої пульмонологічної патології згідно уніфікованих клінічних протоколів затверджених наказами МОЗ.
 • Проведення функціональних методів обстеження у пацієнтів з хронічною пульмонологічною патологією для експертизи непрацездатності.

Алгоритм скерування хворого на ІІІ рівень до лікаря пульмонолога/алерголога/імунолога:

 • Скерування пацієнта відбувається в консультативну поліклініку (м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А) за направленням (форма 027/о) закладу охорони здоров’я області І-ІІ рівня з діагнозом та повним переліком проведених діагностичних заходів, консультацій суміжних спеціалістів та проведеного лікування згідно локальних протоколів та формулярів лікарських засобів (детально та розбірливо).
 • При наявності важкого стану пацієнта транспортування відбувається санітарним транспортом лише в супроводі медичного персоналу.
 • В разі протипоказань щодо транспортування хворого в заклад ІІІ рівня здійснюється ургентний виклик консультанта лікаря-пульмонолога через санавіацію обласного центру екстреної медичної допомоги.

Лікарі відділення:

Притуляк Оксана В’ячеславівна – лікар пульмонолог – алерголог вищої кваліфікаційної категорії;

Денисенко Тетяна Петрівна – лікар пульмонолог вищої кваліфікаційної категорії;

Саєнко Валентина Богданівна – лікар пульмонолог – імунолог вищої кваліфікаційної категорії;;

Мигайлюк Лариса Дмитрівна – лікар пульмонолог вищої кваліфікаційної категорії;

Юхимчук Валентина Всеволодівна – лікар пульмонолог вищої кваліфікаційної категорії;

Цинтар Тетяна Петрівна – лікар пульмонолог вищої кваліфікаційної категорії;

Ротар Лілія Василівна – лікар пульмонолог другої кваліфікаційної категорії;

Новицька Олена Зіновіівна – лікарпульмонолог – спеціаліст.

Відвідування хворих у відділенні родичами з 16.00-19.00.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем-нефрологом ведеться консульта-тивний прийом хворих в консультативній поліклініці з 9.00 до 15.00.

Консультативний прийом завідувача відділення Коваленко С.В. щочетверга  з 11.00 до 12.30 в консультативній поліклініці у м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)