Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та iнструкцiями Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадмiнiстрацiї, статутом лікарні, наказами головного лікаря.

Lisovyi-A-K
Лісовий А.К.

Відділ у своїй діяльності безпосередньо підконтрольний і підзвітний головному лікарю лікарні, а також звітується згідно затверджених Держкомстатом України та МОЗ України форм державної статистичної звітності у встановлені терміни перед обласним медичним інформаційно – аналітичним центром.

До складу організаційно-методичного відділу входить кабінет медичної статистики, відділення організації медичної допомоги дорослому населенню, відділення статистики здоровʼя населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Очолює організаційно-методичний відділ Лісовий Анатолій Костянтинович, заступник головного лікаря, організатор охорони здоровʼя вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений працівник охорони здоровʼя України.

Відділення статистики здоровʼя населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС очолює лікар-організатор охорони здоровʼя вищої кваліфікаційної категорії Юхимчук Валентина Всеволодівна.

Yukhymchuk-V-V
Юхимчук В.В.

Завдання і функції організаційно-методичного відділу:

 • Органiзацiя медико-статистичної роботи у відділеннях лікарні;
 • Узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати дiяльностi відділень лікарні;
 • Забезпечення, подання форм Державної статистичної звітності, затверджених Держкомстатом та МОЗ України, у встановлені терміни до обласного медичного інформаційно-аналітичного центру;
 • Інформаційно – аналітичне забезпечення,  планування діяльності лікарні;
 • Участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням;
 • Організація і проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи;
 •  Забезпечення організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоровʼя області, спрямованої на підвищення якості лікувально-діагностичної та профілактичної медичної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, впровадження прогресивних технологій для зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності, загальної смертності.
 • Супровід обласного територіального підреєстру Національного Державного реєстру осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, забезпечення функціонування обласного рівня та методологічне супроводження функціонування районного рівня підреєстру, а також організація інформації системи охорони здоров’я області;
 • Централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації по наданню медичної допомоги постраждалому населенню;
 • Здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації;
 • Проведення у встановленому порядку контролю за своєчасністю та якiстю виконання наказiв щодо ведення  медичної облікової документацiї;
 • Участь у формуванні заходів, щодо виконання обласних та національних програм з охорони здоров’я;
 • Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у медичному закладі;
 • Участь у науково-теоретичних розробках та програмах досліджень з питань охорони здоров’я;
 • Систематизація та збереження протягом встановлених термінів медичної документації щодо пацієнтів пролікованих в стаціонарі лікарні.