Нефрологічне відділення

Нефрологічне відділення

Нефрологічне відділення на 30 ліжок в обласній клінічній лікарні було відкрите одним з перших в Україні. Відбулося це у грудні 1974 р. за сприяння завідувача кафедри патологічної фізіології Чернівецького медичного інституту, фундатора наукового напрямку експериментального дослідження водно – сольового обміну на Буковині проф. Пахмурного Б.А. Його очолив лікар вищої категорії Микитюк М.Д.

Kokoshchuk-O-V
Кокощук О.В.

З 1982 р. по даний час нефрологічне відділення очолює лікар – нефролог вищої категорії Кокощук Олена Валентинівна.

На сьогоднішній день у відділенні розгорнуто 40 ліжок. Відділення зорієнтоване переважно на сільське населення, а також на хворих третинного рівня надання медичної допомоги з важкою ускладненою патологією.

Нефрологічне відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої медицини та ендокринології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Khalamendryk-O-V
Халамендрик О.В.

Кваліфікований догляд за пацієнтами здійснюють медичні сестри, керівником яких є старша медична сестра, досвідчений фахівець вищої кваліфікаційної категорії Халамендрик Оксана Василівна.

Щороку у відділенні лікується більше 1500 пацієнтів з патологією нирок.

Відділення надає допомогу хворим з такими захворюваннями:

 • всі вперше виявлені захворювання нирок;
 • інтерстиціальний нефрит;
 • гостра інфекція сечової системи;
 • хронічний пієлонефрит латентний перебіг;
 • ураження нирок при системних захворюваннях сполучної тканини;
 • діабетична нефропатія;
 • амілоїдоз нирок (протеїнурична і нефротична стадії);
 • гіпертензивна нефропатія;
 • гострий гломерулонефрит (всі клінічні форми);
 • швидкопрогресуючий гломерулонефрит;
 • хронічний гломерулонефрит (всі клінічні форми), у тому числі вперше виявлений;
 • вторинні ураження нирок (при  ендокринних  захворюваннях, ураженнях крові та інші);
 • сімейні та вроджені нефропатії;
 • полікістозна хвороба нирок з хронічною нирковою недостатністю;
 • хронічна хвороба нирок І,ІІ,ІІІ,ІV стадії;
 • хронічна хвороба нирок V стадії при відсутності протипоказів для проведення хронічного гемодіалізу;
 • фаза відновлення діурезу гострої ниркової недостатності;
 • юнаки допризовного та призовного віку за направленням військкомату.

Методи діагностики, які застосовуються в роботі відділення:

 • клінічні, біохімічні, імунологічні, бактеріологічні за протоколами.
 • ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
 • оглядова і внутрішньовенна урографія;
 • аксіальна комп’ютерна томографія;
 • доплерографія судин нирок;
 • ангіографія судин нирок;
 • ехокардіоскопія.

Методи лікування нефрологічних пацієнтів:

 • 4-компонентна імуносупресивна терапія;
 • «пульс-терапія» циклофосфаном і метилпреднізолоном;
 • мембраностабілізуюча терапія;
 • ентеросорбція;
 • прогамний гемодіаліз;
 • гемотрансфузіі;
 • лікування ерітропоетинами.

Нефрологічне відділення забезпечує:

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги хворим із нефрологічними захворюваннями;
 • впровадження сучасних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань відповідно до затверджених МОЗ України нормативів, стандартів та протоколів;
 • підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів з питань нефрології;
 • проведення аналізу поширення захворювань, тимчасової непрацездатності, інвалідності і смертності та розробку ефективних засобів щодо їх зниження й профілактики;
 • вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи серед медичних закладів області.

Лікарі нефрологічного відділення:

Зорка Наталія Володимирівна– лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Манюк Борис Борисович – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Мельник Ольга Євгенівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Відвідування хворих у відділенні родичами з 16.00-19.00.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем-нефрологом ведеться консульта-тивний прийом хворих в консультативній поліклініці з 9.00 до 15.00.

Консультативний прийом завідувача відділення Кокощук О.В.  щочетверга з 11.00 до 12.30 в консультативній поліклініці у м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)