Медсестринство

Медсестринство

У спеку нестерпну й морози,
В годину людської біди,
Де прикрість, незгода і сльози,
Медсестри, Вас кличуть туди.
Забувши про скруту і втому,
Ти завжди в робочім строю,
Бо ділу ти служиш святому,
Бо любиш роботу свою.

Медсестри були і залишаються центральною ланкою системи охорони здоров’я, адже на їх тендітні плечі лягає тягар лікування та виходжування хворих.

Нині в лікарні працює 522 медсестра. З них: з вищою кваліфікаційною категорією 329, з першою – 43, з другою – 38.

Важлива роль в управлінні діяльністю медсестринського персоналу відводиться спеціалістам з вищою медсестринською освітою – бакалаврам, магістрам. Саме ця категорія медичних сестер реалізує на практиці основні функції управління, стимулює медсестринський персонал до забезпечення сприятливих і безпечних умов для лікування, шляхом покращення якості діяльності медсестринського персоналу. 46 медсестер мають ступінь бакалавра сестринської справи та 4 магістри.

Вимога нинішнього дня – висококваліфікована медична сестра. Адже підготовка пацієнтів до лабораторних і спеціальних досліджень, виконання лікарських призначень, дотримання стандартів догляду за хворими, надання долікарської допомоги, профілактика внутрішньолікарняних інфекцій, впровадження інноваційних лікувально-діагностичних методів, сучасної медичної культури, вміння працювати на комп’ютері – це далеко не весь перелік кваліфікаційних вимог до медсестри.
,,Освіта не на все життя, а через усе життя” – кредо для кожної медсестри лікарні.

Велика роль в професійній підготовці та постійному вдосконаленні знань медичних сестер належить старшим медичним сестрам та Раді медичних сестер обласної лікарні, яка складається із 30 осіб. Це медсестри бакалаври, досвідчені медичні сестри відділень з вищими кваліфікаційними категоріями.

Roshka-V-M
Рошка В.М.

Рада медичних сестер ставить головною метою підвищення теоретичних і практичних знань, удосконалення якості технологій і стандартів по організації і виконанню робіт процедурними, операційними, перев’язувальними медичними сестрами, лаборантами, проводить роботу по вихованню молодших медичних спеціалістів і молодших медичних сестер, дотримання працівниками етики та деонтології. Головою Ради медичних сестер є заступник головного лікаря з медсестринства Рошка Віоріка Миколаївна, магістр з сестринської справи, Заслужений працівник охорони здоров’я.

Для покращення організації праці молодших медичних спеціалістів сформовані робочі групи – сектори Ради медичних сестер:

  • виробничий сектор;
  • сектор санітарно-гігієнічний та інфекційного контролю;
  • сектор навчально-виховної роботи та безперервного підвищення кваліфікації
  • сектор санітарно-просвітньої роботи та дієтичного харчування;
  • інформаційний сектор.

Для виконання своїх завдань Рада медичних сестер проводить науково-практичні медсестринські конференції, читацькі огляди медичних журналів ,,Медсестринство України”, ,,Сестринська справа”, ,,Медична сестра”, ,,Інфекційний контроль”; організовує проведення підготовчої роботи до проходження ліцензування та акредитації лікарні; організовує заходи щодо впровадження передового досвіду роботи медичних сестер як в обласній клінічній лікарні, так і шляхом обміну досвідом з іншими закладами охорони здоров’я; організовує та проводить перевірку молодших медичних сестер, стосовно дотримання ними трудової дисципліни на робочих місцях; сприяє проведенню заходів підвищення якості догляду за пацієнтами; здійснює контроль знань правил і стандартів медсестринського догляду за хворими, критеріїв оцінки їх виконання; надає допомогу в організації і проведенні заходів щодо зниження та профілактики внутрішьолікарняних інфекцій у відділеннях і підрозділах, проведенні санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів.

Ekzamen
Екзамен на робочому місці. Зліва заступник головного лікаря з медсестринства Рошка В.М.

Лікарня є базою для практичного навчання студентів ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» і його медичних коледжів, для проведення курсів спеціалізації та удосконалення молодших медичних спеціалістів області.

Медсестринство лікарні багате традиціями. На високому рівні щорічно проходять конкурси санітарних бюлетенів; святкові тематичні заходи, а саме: посвячення у молоді спеціалісти, День медичної сестри, День медичного працівника, вшанування ветеранів війни, Чорнобильців, афганців.

robota
Напружена робота в операційній

Вже стало традицією проведення у лікарні конкурсів: ,,Кращий пост медичної сестри” та ,,Краща медична сестра”. Медичні сестри лікарні беруть участь у Всеукраїнському конкурсі ,,Краща за фахом Ескулап-професіонал”.

Медичні сестри лікарні докладають всіх зусиль, щоб і надалі покращувати культуру і якість обслуговування пацієнтів Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Завдяки сумлінній, цілеспрямованій роботі Ради медичних сестер, кожної медичної сестри, зокрема, й сестринському колективу в цілому, і функціонує медсестринська служба лікарні, яка покликана повсякчас дбати про найдорожчий скарб пацієнтів – їхнє здоров’я.