ЛОР центр

ЛОР центр

ЛОР центр обласної клінічної лікарні розгорнутий на 55 ліжок, з них 5 ліжок дитячих, і 5 ліжок онкологічних, де передбачено надання висококваліфікованної допомоги по всім розділам оториноларингології: загальноотоларингологічної, онкологічної, пластичної, фоніатричної, сурдологічної та ургентної.

Ургентна допомога надається жителям області та м.Чернівці, дорослим та дітям цілодобово, у всі дні тижня. ЛОР центр надає організаційну-методичну і консультативну допомогу отоларингологам інших лікувальних закладів області та м. Чернівці, проводить консультації і надає відповідну медичну допомогу хворим інших відділень ОКЛ.

ЛОР центр організовує роботу ЛОР кабінету на обласному призовному пункті при проведенні призову в ряди збройних сил України, проводить стаціонарне обстеження та лікування призовників із захворюваннями ЛОР органів.

Для надання повноцінної, висококваліфікованої допомоги по всім розділам отоларингології в ЛОР центрі зареєстровано 18,00 ставок лікаря-отоларинголога; з них 1,0 ставка  лікаря отоларинголога-фоніатра і 5,0 ставок  з надання цілодобової ургентної ЛОР допомоги. На 18,00 ставках працює 23 фізичні  особи.

Chyfurko-T-H
Чифурко Т.Г.

Завідувач ЛОР центру Чифурко Тарас Григорович – лікар вищої кваліфікаційної категорії.

У відділенні широко застосовуються сучасні, малоінвазивні методики діагностики та лікування захворювань носа та біляносових пазух за допомогою ендоскопічної апаратури.

Проводяться мікрохірургічні оперативні втручання на середньому вусі з метою санації та відновлення слуху.

Для діагностики та лікування захворювань гортані використовується опорно-підвісна піднаркозна ларингоскопія.

Виконуються органозберігаючі та радикальні операції при онкологічних захворюваннях ЛОР органів.

Пластично-реконструктивні операції при вроджених та набутих дефектах ЛОР органів.

Haiko-H-I
Гайко Г.І.

Середній і молодший медичний персонал злагоджено працює під керівництвом Гайко Галини Іванівни – старшої медичної сестри відділення, досвідченого фахівця вищої кваліфікаційної категорії, бакалавра медицини.

В ЛОР центрі на високому рівні виконується весь спектр  оперативних втручань на ЛОР органах, а саме:

 • Аденотомія;
 • Тонзилотомія;
 • Тонзилектомія;
 • Розтин паратонзилярного абсцесу;
 • Розтин заглоткового абсцесу;
 • Розкриття парафарингеальної флегмони;
 • Розкриття флегмони шиї;
 • Колярна медіастинотомія;
 • Колярна езофаготомія;
 • Фаринготомія;
 • Видалення ангіофіброми носоглотки;
 • Видалення доброякісної пухлини глотки;
 • Первинна хірургічна обробка рани глотки;
 • Підслизова резекція носової перегородки по Кіліану;
 • Редресація носової перегородки по Воячеку;
 • Конхотомія;
 • Поліпотомія носу;
 • Поліпоетмоідеотомія;
 • Ендоназальна поліпоетмоідеофронтосфенотомія;
 • Ендоназальна гайморотомія по Штурману;
 • Екстраназальна фронтоетмоідеотомія;
 • Екстраназальна фронтоетмоідеосфенотомія;
 • Розширена екстраназальна фронтотомія;
 • Гайморотомія по Калдвел-Люку;
 • Розкриття гематоми і абсцесу носової перегородки;
 • Операція Денкера;
 • Операція по Муру;
 • Операція по Веберу;
 • Орториносептопластика;
 • Видалення вроджених нориць і кіст спинки носу;
 • Операції при вродженній атрезії хоан;
 • Видалення доброякісних пухлин носу;
 • ПХО ран носу і БНП;
 • Репозиція кісток спинки носу;
 • Видалення ринофіми;
 • Біопсія пухлин носу;
 • Біопсія пухлин гортані при непрямій ларингоскопії;
 • Видалення доброякісних пухлин гортані при непрямій ларингоскопії;
 • Видалення доброякісних пухлин гортані при прямій ларингоскопії;
 • Трахеотомія;
 • Ларингофісура;
 • Хордектомія;
 • Часткові резекції гортані;
 • Ларингектомія;
 • Операція Крайля;
 • Пластика фарингостоми;
 • Видалення бокової кісти і нориці шиї;
 • Видаленя серединної кісти і нориці шиї;
 • Видалення кіст гортані;
 • ПХО ран гортані і трахеї;
 • Пластика рубцевих стенозів гортані;
 • Перев’зка зовнішньої сонної артерії;
 • Конікотомія;
 • Антромастоідотомія;
 • Антромастоідотомія розширена;
 • Антротомія у дітей до 1 року;
 • Екстрауральна загально-порожнинна операція на середньому вусі;
 • Екстрауральна загально-порожнинна розширена операція  на середньому вусі;
 • Ендауральна загально-порожнинна операція на середньому вусі;
 • Ендауральна атико-антротомія;
 • Шкірно-веннна фістула по Александеру;
 • Лабиринтотомія;
 • Тимпанотомія (парацентез);
 • Шунтування барабанної порожнини;
 • Поліпотомія вуха;
 • Видалення доброякісних пухлин зовнішнього слухового проходу;
 • Тимпанопластика при гнійних захворюваннях середнього вуха;
 • Слуховідновлюючі операції при негнійних захворюваннях середнього вуха;
 • Пластика вроджених білявушних нориць;
 • Отопластика;
 • Видалення доброякісних пухлин середнього вуха;
 • ПХО ран вуха;
 • Розкриття гематоми і абсцесу вушної раковини;
 • Видалення атероми зовнішнього вуха;
 • Дакріоцисториностомія;
 • Трансептальна сфенотомія;
 • Перев’язка внутрішньої яремної вени;
 • Пункція і дренаж абсцесу мозку і мозочка;
 • Пункція і розтин сигмовидного синусу;
 • Надпід’язикова і підпід’язикова фаринготомія.

У відділенні працюює досвідчений лікарський персонал:

1.Чифурко Тарас Григорович – вища кваліфікаційна категорія

2.Воєвідка Мирослав Дмитрович – вища кваліфікаційна категорія

3.Богач Вікторія Анатоліївна – вища кваліфікаційна категорія

4.Воєвідка Євген Мирославович – вища кваліфікаційна категорія

5.Воєвідка Ганна Станіславівна – друга кваліфікаційна категорія

6.Гаращук Андрій Борисович – вища кваліфікаційна категорія

7.Гаврищук Євген Ігорович – спеціаліст

8.Дзюбенко Валерій Семенович – вища кваліфікаційна категорія

9.Казанський Юрій Леонідович – вища кваліфікаційна категорія

10.Калуцький Анатолій Олександрович – вища кваліфікаційна категорія

11.Кульчицька Тетяна Людвігівна- вища кваліфікаційна категорія

12.Лека Ірина Євгенівна – перша кваліфікаційна категорія

13.Лудин Олег Іванович – вища кваліфікаційна категорія

14.Малкович Лариса Дмитрівна – вища кваліфікаційна категорія

15.Мельник Євген Сазонтович – вища кваліфікаційна категорія

16.Сучеван В`ячеслав Васильович – вища кваліфікаційна категорія

17.Скальська Світлана Іванівна – спеціаліст

18.Томюк Дмитро Миколайович – вища кваліфікаційна категорія

19.Цуркан Михайло Мірчевич – вища кваліфікаційна категорія

20.Яцків Володимир Васильович – перша кваліфікаційна категорія

21.Кудрик Аліна Павлівна – спеціаліст

22.Никифорук Микола Іванович – спеціаліст

Лікарі відділення є членами Асоціації отоларинголовів Чернівецької області, беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій, пленумів, Національних конгресів та з’їздів України.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем отоларингологом ведеться консультативний прийом хворих в консультативній поліклініці з 9.00 до 15.00.

Консультативний прийом завідувача ЛОР центру Чифурко Т.Г.  проводиться щочетверга з 13.00 до 15.00 в консультативній поліклініці за адресою м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)