Клініко-діагностична лабораторія тел. 050 103 12 58

Клініко-діагностична лабораторія тел. 050 103 12 58

Централізована клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом лікарні, обслуговує пацієнтів відділень стаціонару, консультативної діагностичної поліклініки, проводить централізовані цитологічні дослідження для закладів охорони здоров’я області. В структурі лабораторії функціонують 5 відділів: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імуно-серологічний, бактеріологічний. За вказаними напрямками працюють підготовлені лікарі, біологи та лаборанти.

Завідує лабораторіє Олександра Іванівна Шпаюк, лікар з клінічної лабораторної діагностики.

Здобутки лабораторії були б неможливими без самовідданої праці медичних і молодших медичних спеціалістів, керівником яких є старший лаборант відділення, досвідчений фахівець вищої кваліфікаційної категорії, за фахом «Лабораторна справа. Клініка» Підлиснюк Валентина Дмитрівна.

Фахівці лабораторії залучені до навчального процесу підготовки спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики та навчання лаборантів на циклах підвищення кваліфікації.

Щорічно в лабораторії виконується понад 1,6 млн. досліджень, з них для пацієнтів обласної клінічної лікарні 74,7% та  для інших закладів області 25,3%.

Лабораторія оснащена сучасними автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами,  що дозволяє застосовувати сучасні методи лабораторної діагностики та забезпечувати якість виконаних досліджень.

В лабораторії функціонує система  контролю якості, яка включає щоденний внутрішньо-лабораторний контроль за якістю лабораторних досліджень і регулярну щорічну участь в  Національних та міжнародних Програмах з контролю якості лабораторних досліджень.

За напрямками роботи в лабораторії виконуються наступні дослідження:

в клініко-гематологічному відділі:

 • гематологічні дослідження периферичної крові виконуються на гематологічних  аналізаторах;
 • мікроскопічні дослідження мазків периферичної крові, пунктатів/аспіратів  кісткового мозку з метою діагностики захворювань системи крові та виявлення метастазів;
 • мікроскопічні дослідження сечі, рідин з серозних порожнин, спинномозкової рідини, мокротиння, жовчі, випорожнень та іншого біологічного матеріалу;
 • мікроскопічне дослідження урогенітальних мазків;
 • дослідження крові на малярію, LE клітини;
 • копрограма.

в біохімічному відділі :

 • показники згортаючої системи крові (визначення фібриногену, протромбінового часу, тромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, XII-а залежного фібринолізу, РФМК-тесту з ортофенантроліном, визначення протромбінового часу з тромбопластином за міжнародним індексом чутливості (МНВ);
 • активність ферментів (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, амілази, гамаглута-мілтранспептидази, креатинфосфокінази, креатинфосфокінази-МБ, лактатдегідрогенази);
 • білковий обмін (визначення загального білку, альбуміну, тимолової проби, С-реактивного білку);
 • вуглеводний обмін (визначення глюкози, проведення глікемічного профілю та тесту толерантності до глюкози);
 • ліпідний обмін (визначення холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ);
 • водно-мінеральний обмін (визначення калію, натрію, хлоридів, фосфору, магнію, заліза, загального кальцію);
 • пігментний обмін (визначення білірубіну).

в імуно-серологічному відділі:

 • показники імунограми з визначенням факторів клітинного та гуморального імунітету з застосуванням CD-маркерів (кількість лімфоцитів, кількість В-лімфоцитів, кількість Т-лімфоцитів, Т-хелпери, Т-супресори), імуноглобуліни А, М, G та інше;
 • визначенням імуноглобуліну Е;
 • визначення маркерів гепатитів В і С;
 • трепонемні та нетрепонемні тести на  сифіліс;
 • визначення титру антитіл до хламідій;
 • визначення груп крові системи АВО та резус;
 • визначення ревматоїдного фактору та антистрептолізину-О.

в бактеріологічному відділі:

 • визначення збудників інфекційних процесів в будь-якому біологічному матеріалі (сімейство кишкових бактерій (в тому числі умовнопатогенних (клебсієл, протеїв, ентеробактеру), стафілококи, стрептококи, дифтерія та інше);
 • визначення кількості мікроорганізмів в біологічному матеріалі (мікробне число);
 • визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів;
 • обстеження на  дисбактеріоз кишківника;
 • санітарно-бактеріологічні дослідження  на об’єктах зовнішнього середовища в операційних, маніпуляційних та інших.

в цитологічному відділі:

 • цитологічні дослідження пунктатів різних тканин та органів, отриманих під час діагностичних пункцій та операцій для визначення змін в клітинах, характерних для онкологічних, запальних та інших процесів;
 • цитологічні скринінгові дослідження ексфоліативного клітинного матеріалу, отриманого при профілактичних гінекологічних, проктологічних, урологічних та ін. оглядах населення  (секрети, виділення, зіскріби з поверхонь ерозій, виразок, ран, нориць, відбитки тканин/органів, промивні води, ексудати, транссудати та інші);
 • дослідження ендоскопічного матеріалу отриманого при катетеризації бронхів, езофаго-, гастро-, дуодено-, лапаро-, ректо-, романо-, колоно-, цистоскопії та інших видів ендоскопічного обстеження при будь-якій локалізації патологічного процесу.

За останні роки впроваджено нові методи лабораторної діагностики та розширено перелік лабораторних досліджень.

Показники згортаючої системи крові визначаються на сучасному приладі – коагулометрі, що дозволяє проводити моніторинг шляхів згортання крові та з метою контролю дії непрямих антикоагулянтів проводиться стандартизоване визначення МНВ (INR).

Клінічний аналіз крові проводиться на гематологічних аналізаторах, які визначають від 18 до 22 параметрів.

Напівкількісний аналізатор сечі дозволяє визначати 10 параметрів: глюкоза, білок, рН, відносну густину, білірубін, уробіліноген, кетонові тіла, нітрити, лейкоцити, еритроцити та додатково проводимо мікроскопію осаду.

Жителі області мають можливість в обласній клінічній лікарні отримати кваліфіковані консультації фахівців різних профілів та пройти одночасно стандартизоване лабораторне обстеження впродовж дня.

Централізована клініко-діагностична лабораторія розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А, ІІ-й поверх корпусу консультативної поліклініки.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)

Клінічна лабораторія – 050 103 12 58;

Лабораторія підрозділу анестезіології – 050 103 04 56;

Баклабораторія – 050 103 12 11