Консультативно-діагностичний підрозділ тел. 050 103 12 50

Консультативно-діагностичний підрозділ тел. 050 103 12 50

Перші відомості про амбулаторно – поліклінічну допомогу при Центральній лікарні документально засвідчені в 1919 році, коли стала працювати амбулаторна служба вуха, горла, носа. Сьогодні консультативна поліклініка – це  провідний амбулаторно-поліклінічний медичний заклад Чернівецької області, в якому консультативна медична допомога надається з 28 лікарських спеціальностей. Кожен лікар в своїй роботі використовує сучасні методи діагностики та лікування за фахом у відповідності до затверджених МОЗ України стандартів.

Крім того, консультації хворим надають завідувачі спеціалізованих стаціонарних відділень експерти Депар-таменту охорони здоров′я облдержадміністрації та вчені ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», які співпрацюють з спеціалізованими медичними закладами області та науково-дослідними інститутами України.

Основними завданнями консультативної поліклініки  є:

 • Забезпечення мешканців області висококваліфікованою спеціалізованою консультативно-діагностичною допомогою по вузьким профілям;
 • Проведення необхідних лабораторних, інструментальних і апаратних досліджень з використанням сучасних методів обстеження хворих;
 • Визначення рекомендацій по дальшому лікуванню, диспансерному спостереженню, реабілітації хворих в умовах амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних установах області;
 • Проведення профілактичних оглядів певних категорій працюючих в шкідливих умовах праці;(обласна радіологічна комісія)
 • Проведення відбору хворих для госпіталізації у профільні відділення ОКЛ та інші ЛПУ по приналежності
 • Реєстрація планових хворих.

У середньому протягом року за консультатив­ною медичною допомогою звертається понад 75 тисяч пацієнтів, з них понад 8 тисяч направляються для обстеження і лікування у профільні спеціа­лізовані відділення обласної клінічної лікарні.

На базі консультативної поліклініки проводяться функціональні обстеження.   Хворим і серцевою патологією призна­чаються ЕХО-кардіоскопічні обстеження.

Дослідження органів черевної порожнини і тазу проводяться за допомогою УЗ методик. Рентгенологічні обстеження органів грудної клітки і кістково – м’язевої системи призначаються хворим із захворюваннями дихальної системи і опорно-рухового апарату. В сурдологічному кабінеті працює аудіометричний комплекс, який дає змогу забезпечити підбір слухопротезуючих апаратів хво­рим із захворюваннями слуху і сенсоневральними порушеннями. Лабораторія проводить загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, бактеріологічні, імунобіологічні, сексо­логічні обстеження.

Велика робота з надання спеціалізованої до­помоги сільському населенню проводиться в ра­йонах області. Щороку виїзні консультативні бригади лікарів оглядають майже 5 тисяч дорослого населення.

Пацієнту для відвідування лікаря в обласній консультативній поліклініці необхідно мати:

 1. Направлення із лікувального закладу за місцем проживання або обласного закладу.
  2. Результати попередніх агалізів та обстежень.
  3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Призовникам необхідно мати:

 1. Направлення з військового комісаріату.
  2. Результати попередніх аналізів та обстежень.
  3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Ветеранам війни, учасникам ООС, особам, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  слід мати з собою відповідне посвідчення (довідку).

Після консультації видається консультативний висновок на руки хворому.

При необхідності, лікарі обласної консультативної поліклініки співпрацюють з спеціалізованими закладами області та науково-дослідними інститутами України.

Інструментальне обстеження проводяться на сучасному рівні:

 • Ендоскопія
 • Фіброгастроскопія з визначенням кислотності в шлунку, взяття матеріалу для визначення наявності Helicobacter Pylor
 • Бронхоскопія
 • Колоноскопія

Ультразвукове обстеження:

 • Органів черевної порожнини
 • Щитоподібної залози
 • Слинної залози
 • Плевральної порожнини
 • Молочної залози
 • Органів малого тазу (гінекологія, сечовий міхур, передміхурова залоза, регіона­рні лімфовузли)
 • Ультразвукова доплерографія: судин голови (екстра краніальні), шиї, кінцівок.
 • Аудіометрія, слухопротезування.
 • Цифровий флюорограф
 • Рентген-обстеження
 • Електрокардіографія

В обласній консультативній поліклініці працюють наступні комісії:

 • Комісія медичних оглядів (попередні, періодичні);
 • Комісія по медичному освідченню осіб, які від’їжджають за кордон;
 • Комісія медичних оглядів працівників зайнятих в шкідливих умовах праці (в т.ч. з джерелами  іонізуючого випромінювання).

Консультативна поліклініка динамічно та творчо розвивається як провідний високоспеціалізований багатопрофільний лікувальний заклад, який надає висококваліфіковану консультативну допомогу мешканцям Буковинського краю та є органіаційно-методичною базою для лікувально-профілактичних закладів області.

В поліклініці здійснюють консультативний прийом завідувачі відділень лікарні (експерти Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації) та спів-робітники кафедр ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Графік консультацій хворих завідувачами відділень ОКЛ

Консультативний прийом  співробітниками  кафедри  внутрішньої медицини  та  інфекційних хвороб БДМУ

Консультативний прийом  співробітниками  кафедри хірургії  БДМУ

Графік роботи комісій ОКП

 

 

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)

тел. 050 103 12 50 – реєстратура консультативно-діагностичного підрозділу

Графік прийому лікарів обласної консультативно-діагностичного підрозділу