Хірургічний підрозділ тел. 050 103 03 47

Хірургічний підрозділ тел. 050 103 03 47

Робота хірургічного відділення розпочалася ще з жовтня 1886 року, коли відбулось відкриття Центрального шпиталю в Чернівцях.

На сьогоднішній день у відділенні розгорнуто 50 ліжок та щороку лікується майже дві з половиною тисячі пацієнтів, виконується понад 1600 оперативних втручань високої категорії складності. Тут об’єднані багаторічний досвід, сучасне лікувально-діагностичне та реабілітаційне обладнання, комфортні умови перебування та обслуговування.

Начальник підрозділу  Тюєв Андрій Валентинович – лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Відділення є учбовою базою ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» та обласним методичним центром з надання хірургічної допомоги населенню Чернівецької області. Науковими напрямкями роботи відділення і кафедри хірургії є розробка та впровадження нових методів діагностики та ефективного лікування поєднаної гострої хірургічної патології, профілактики післяопераційних ускладнень, використання нових хірургічних технологій.

У відділенні з 1995 року вперше на Буковині впроваджено малоінвазивні методи оперативних втручань – лапаро- та торакоскопічні операції і характер та об’єм втручань постійно розширюється. Зараз у відділенні функціонюють три сучасні стойки для малоїнвазивної хірургії, а з 2011р. на базі відділення створено Центр малоінвазійної хірургії де виконуються хірургічні, гінекологічні, торакальні операції.

Perun-N-H
Перун Н.Г.

Одним із пріоритетних напрямків роботи відділення є розробка та вдосконалення методів ранньої діагностики та ефективного лікування різних форм перитоніту. Запропоновані нові методи оперативних втручань, які захищені патентами і використовуються далеко за межами України.

Redkolis-M-M
Редколіс М.М.

Кваліфікований догляд за пацієнтами здійснюють медичні сестри, керівником яких є старша медична сестра, досвідчений фахівець вищої кваліфікаційної категорії – Перун Наталя Григорівна. Роботу в операційних забезпечує старша операційна сестра Рідколіс М.М. – фахівець вищої кваліфікаційної категорії.

Перелік основних оперативних напрямків, які виконуються у відділенні:

 • Ендокринна хірургічна патологія (патологія щитовидної залози);
 • Захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки;
 • Захворювання підшлункової з-зи (хронічні панкреатити з кістами підшлункової залози, вірсунголітіазом, протоковою гіпертензією, гострі деструктивні панкреатити та ін.);
 • Захворювання печінки (кісти, абсцеси та ін);
 • Захворювання жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів;
 • Захворювання селезінки (кісти, травми, гематологічні покази та ін..);
 • Захворювання тонкої та товстої кишки, апендикса;
 • Захворювання заочеревинного простору;
 • Грижі різних локалізації та величини (пахові, стегнові, пупкові, білої лінії живота, діафрагмальні та ін.);
 • Ургентна патологія (гострий апендицит, защемлена грижа, перфоративна виразка шлунка та ДПК, шлунково-кишкові кровотечі, травматичні пошкодження внутрішніх органів, гострі кишкові непрохідності різного ґенезу та ін.);
 • Захворювання шкіри та підшкірно-жирової клітковини;
 • Гнійні ускладнення різного генезу;

Один день на тиждень відділення надає невідкладну хірургічну допомогу та постійно лікарі відділення надають екстрену консультативно-лікувальну допомогу лікувальним закладам області.

Хірурги відділення тісно співпрацюють з науково – дослідними та медичними установами України, що дає змогу ширше впроваджувати нові методики. Діагностично – лікувальний процес та оперативні втручання проводяться із застосуванням сучасних методик на високому рівні, про що свідчать результати лікування хворих у відділенні.

Перелік основних хірургічних операцій та маніпуляцій, які виконуються у відділенні:

 • Біопсія шкіри;
 • Біопсія лімфовузла м’яких тканин для гістологічного дослідження;
 • Розкриття гнійників м’яких тканин;
 • Видалення зовнішніх доброякісних пухлин (ліпом, атером, фібром) під місцевою анестезією;
 • Корекція нігтьової пластинки;
 • Первинна хірургічна обробка рани;
 • Пункція черевної порожнини;
 • Лапароцентез;
 • Операції при гострому апендициті, ускладненому перитонітом;
 • Розкриття апендикулярного абсцесу;
 • Діагностична лапароскопія з біопсією печінки або з інших органів;
 • Операції при параколостомічній килі;
 • Реконструкція колостоми;
 • Холецистектомія лапароскопічна при ЖКХ (планова);
 • Відкрита холецистектомія при ЖКХ (планова);
 • Лапароскопічні апендектомії, герніопластики різних локалізацій;
 • Діагностична лапароскопія при невідкладних станах і травмі;
 • Операції з приводу пахвинно-калиткових кил великих розмірів з пластикою сіткою;
 • Операції з приводу великих і рецидивних пупкових кил з пластикою сіткою;
 • Операції з приводу стегнових кил з пластикою сіткою;
 • Видалення вузла щитоподібної залози;
 • Геміструмектомія;
 • Гастроскопія з біопсією, видалення стороннього предмету, гемостазом, поліпектомією;
 • Операції при кістах щитоподібної залози;
 • Гастростомія при опіках і стріктурах стравоходу;
 • Еюностомія за Майдлем;
 • Паліативні втручання при раку шлунка;
 • Паліативні втручання при пухлинах панкреатодуоденальної зони;
 • Операції при ШКК виразкового генезу;
 • Операції при ШКК портального генезу;
 • Операції при вроджених кістах шиї;
 • Зовнішнє дренування холедоха при механічній жовтяниці пухлинного генезу;
 • Лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі;
 • Відкрита холецистектомія з зовнішнім дренуванням холедоха;
 • Відкрита холецистектомія, видалення конкрементів з холедоха, зовнішнє дренування;
 • Холецистектомія, холедохолітотомія, холедоходуоденоанастомоз;
 • Зовнішнє дренування холедоха при механічній жовтяниці пухлинного гегезу;
 • Субтотальна струмектомія при змішаному зобі;
 • Операції при діафрагмальній килі;
 • Операції при ахалазії;
 • Резекція шлунка за Б-І при виразковій хворобі;
 • Резекція шлунка при виразковій хворобі за Б-ІІ;
 • Субтотальна резекція шлунка при виразковій хворобі;
 • Часткова гастректомія з реконструкцією за Ру;
 • Резекція тонкого кишечника при добро і злоякісних пухлинах;
 • Ліквідація нориці тонкої кишки;
 • Правобічна геміколектомія при раку;
 • Лівобічна геміколектомія при раку;
 • Резекція сигмовидної кишки – операція Гартмана;
 • Резекція поперекободової кишки;
 • Операції при післяопераційних вентральних килах з пластикою сіткою;
 • Обхідний ілеотрансверзоанастомоз при пухлинах;
 • Операції при спайковій хворобі;
 • Операції при рецидиві зобу;
 • Операції при спайковій хворобі з резекцією тонкої кишки;
 • Зовнішнє дренування кіст пілшлункової залози;
 • Зовнішнє дренування абсцесів печінки;
 • Операції при тіреотоксикозі;
 • Проксимальна резекція шлунка при виразковій хворобі;
 • Субтотальна резекція шлунка з лімфадисекцією при раку;
 • Повторні операції при післярезекційних синдромах (демпінг, синдром привідної петлі та інші);
 • Екстерпація культі шлунка з езофагоєюноанастомозом за Ру;
 • Повторні операції при пептичній виразці культі шлунка і ГЕА;
 • Ліквідація ілеоєюностомії;
 • Закриття колостоми;
 • Операції з приводу дуоденальної нориці;
 • Операції з приводу рецидивних післяопераційних вентральних кил з алопластикою;
 • Операції при дуоденостазі;
 • Операції при рецидивному і резидуальному холедохолітіазі;
 • Гепатікоеюностомія при стриктурах холедоха;
 • Внутрішнє дренування кіст підшлункової залози;
 • Операції при зовнішніх панкреатичних норицях;
 • Спленектомія при гематологічних захворюваннях;
 • Операції при панкреонекрозі;
 • Видалення доброякісних пухлин шлунка;
 • Операції при раку щитоподібної залози;
 • Операції при ятрогенних пошкодженнях холедоха;
 • Гастректомія при раку шлунка;
 • Трансдуоденальна папілотомія, сфінктеропластика;
 • Високий гепатикоєюноанастомоз при стриктурах холедоха;
 • Бігепатікоєюноанастомоз при стриктурах анастомозу і протоках;
 • Гепатікодуоденостомія;
 • Повздовжня панкреатоєюностомія при хронічному панкреатиті;
 • Операція Фрея при хронічному панкреатиті;
 • Дистальна резекція підшлункової залози при кістах;
 • Органозберігаючі операції при кістах селезінки;
 • Крайова резекція печінки;
 • Атипова резекція печінки;
 • Операції при ехінококу печінки (фенестрація, видалення кіст);
 • Повторні операції при панкреонекрозі;
 • Резекція хвоста підшлункової залози + спленектомія;
 • Операції при пухлинах прямої кишки;
 • Повторні операції при панкреонекрозі ускладненому тонко- товсто-кишковими норицями;
 • Видалення пухлин заочеревинного простору;
 • ПДР при раку підшлункової залози – операція Уіпла;
 • Повна панкреатодуоденектомія;
 • Атипова резекція підшлункової залози;
 • Видалення одного сегмента печінки;
 • Видалення сегментів печінки при раку і метастазах;
 • Лівобічна гемігепатектомія;
 • Правобічна гемігепатектомія;
 • Розширена правобічна гемігепатектомія;
 • Видалення великого дуоденального сосочка ДПК;
 • ПДР зі збереженням шлунка при хронічному панкреатиті.

У відділені працюють лікарі з великим досвідом.

 • Харабара Олег Гаврилович– лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Тюєв Андрій Валентинович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Давидюк І.П. – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Ключевський Володимир Богданович – лікар-хірург першої кваліфікаційної категорії;
 • Козак Валерій Павлович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Курявенко Володимир Григорович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Остафійчук Дмитро Володимирович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Панкевич Олександр Васильович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Скорина Андрій Павлович – лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії;
 • Рудой Олександр Дмитрович – лікар-хірург, категорія перша;
 • Яковець Костянтин Едуардович – лікар хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Відділення має багатий досвід роботи на ринку медичних послуг та  розраховане на одночасне перебування 50 пацієнтів Рівень оснащеності і підготовки персоналу дозволяє проводити ефективне лікування хворих з хірургічними захворюваннями.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем – хірургом ведеться консульта-тивний прийом хворих в консультативній поліклініці з 9.00 до 12.00. у м. Чернівці, вул. Буковинська, 4-А.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)

тел. 050 103 03 47