Підрозділ гастроентерології тел. 050 103 00 78

Підрозділ гастроентерології тел. 050 103 00 78

Гастроентерологічне відділення, як структурний підрозділ лікарні, відкрите в 1974 році і забезпечує:

 • надання висококваліфікованої спеціалізова­ної діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги хворим із захворюваннями органів травлення;
 • впровадження сучасних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення;
 • підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів з питань гастроентерології;
 • проведення аналізу поширення захворювань органів травлення, тимчасової непрацездатності, інвалідності і смертності та розробка ефективних засобів щодо їх зниження і профілактики;
 • вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи кращих структурних підрозділів та засобів гастроентерологічної служби.
Zlotar-O-V
Злотар О.В.

Очолює відділення Злотар Оксана Василівна, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії.

У відділенні розгорнуто 40 ліжок. З 2009 року в його складі функціонує обласний клінічний консультативно-лікувальний центр гастроентерології, який забезпечує надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із захворюваннями печінки та іншою гастроентерологічною патологією, за направленням фахівців інших лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області, з дотриманням затверджених МОЗ України стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги.

Sarafinchan-R-V
Сарафінчан Р.В.

Кваліфікований догляд за пацієнтами здійснюють медичні сестри, керівником яких є старша медична сестра, досвідчений фахівець, бакалавр медицини, Сарафінчан Римма Вікторівна.

Гастроентерологічне відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої медицини та ендокринології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Відділення надає спеціалізовану допомогу хворим з такими захворюваннями:

 • Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки;
 • Хронічні гастродуоденіти, ГЕРХ;
 • Захворювання гепато-біліарної системи (хронічні гепатити, цирози печінки, хронічні холецистити та холангіти);
 • Хронічні панкреатити;
 • Захворювання кишківника (хронічні ентерити, хронічні коліти в тому числі хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт);
 • Забезпечується етапне лікування хворих на гастроентерологічну патологію після оперативних втручань.

Лікарі відділення володіють сучасними діагностичними та лікувальними методиками, приймають участь в науково-практичних та міжнародних конференціях, працюють в тісному контакті з іншими підрозділами лікарні, особливо з ендоскопічною службою, відділенням функціональної діагностики, хірургічним та інфекційним відділеннями, консультативною поліклінікою, що дозволяє оптимізувати лікувально-діагностичний процес та підвищувати якість надання допомоги хворим. При необхідності виконується діагностична пункційна біопсія печінки.

Пріоритетним напрямком роботи відділення є діагностика та спеціалізоване лікування гепато-біліарної патології та захворювань підшлункової залози.

Лікарі відділення:

Гресько Світлана Олександрівна лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Зіньків Людмила Іванівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Миколів Леся Анатоліївна – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Остапчук Лариса Семенівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Пшенецький Микола Ігорович – лікар;

Ткачук Валентина Валентинівна- лікар вищої кваліфікаційної категорії;

Лікарі відділення є членами Асоціації терапевтів, беруть участь у науковій роботі: є авторами і співавторами 36 наукових праць, 2 патентів на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій; систематично беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, пленумів, Національних конгресів та з’їздів України.

Відвідування хворих у відділенні родичами з 16.00-19.00.

Щоденно з понеділка по п’ятницю лікарем-гастроентерологом ведеться консультативний прийом хворих в консультативній поліклініці з 9.00 до 15.00.

Консультативний прийом завідувача відділення Злотар О.В. проводиться щочетверга з 11.00 до 12.30 в консультативній поліклініці м. Чернівці,вул. Буковинська, 4-А

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)

тел. 050 103 00 78