Фізіотерапевтичне відділення

Фізіотерапевтичне відділення

Фізіотерапевтичне відділення було відкрите 1946 р. і розташоване у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях, що відповідають вимогам експлуатації обладнання та техніки безпеки.

Беручи до уваги павільйонну структуру лікарні, фізіотерапевтичні кабінети відділення розміщені в кожному корпусі при клінічних відділеннях. У корпусі №9 обладнані чотири кабінети під камери штучного мікроклімату („сухі” солі, „вологі” солі, „фітотрон” та „іонотрон”), а у корпусі №3 – спеціальне приміщення для синглетно-кисневої терапії.

Крім того, в трьох корпусах розташовані масажні кабінети, де виконуються всі види лікувального масажу.

Відділення є навчально-методичним центром, де проходять переривчасті курси та стажування лікарі з лікувально-профілактичних закладів області, підвищують кваліфікацію медичні сестри фізіотерапевтичних кабінетів регіону, проходять навчання студенти Буковинського державного медичного університету та студенти Чернівецького, Новоселицького і Вашківецького медичних коледжів.

Markovych-O-V
Маркович О. В.

Відділення очолює Маркович Олег Васильович, експерт позаштатний фізіотерапевт Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації зі спеціальності «Фізіотерапія», лікар – фізіотерапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Діяльність відділення фізіотерапії здійснюється згідно з “Положенням про відділення фізіотерапії” на підставі чинного законодавства, наказів МОЗ України №260 від 30.12.1993 р. “Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України», №318 від 29.12.1994 р. “Про удосконалення рефлексотерапевтичної служби в Україні”, № 614 від 27.10.2008 р. «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні».

На правах структурного підрозділу лікарні відділення забезпечує надання доступної висококваліфікованої фізіотерапевтичної допомоги населенню області під час стаціонарного лікування з використанням природних і преформованих фізичних факторів, лікувального масажу, фізичної реабілітації.

Згідно з Положенням про фізіотерапевтичне відділення та Статутом лікарні відділення забезпечує:

 • проведення лікувальних, профілактичних, реабілітаційних заходів з широким використанням фізичних факторів, лікувального масажу, лікувальної фізкультури;
 • контроль за виконанням призначених фізіотерапевтичних процедур і своєчасну корекцію лікування;
 • запровадження нових, прогресивних і економічно вигідних медичних технологій, сучасних методів фізіотерапії, фізіопрофілактики, відновного лікування;
 • проведення заходів з підготовки і підвищення кваліфікації лікарів-фізіотера-певтів та середнього медичного персоналу відділення фізіотерапії та фізіотерапевтичних відділень і кабінетів інших закладів охорони здоров’я;
 • пропаганду здорового способу життя, фізичних та нетрадиційних методів  оздоровлення серед медичних працівників та населення області.

Фізіотерапевтичне відділення обласної клінічної лікарні за своєю структурою, матеріально-технічною базою, кадровим ресурсом, обсягом використовуваних фізіотерапевтичних методів і методик та основними показниками діяльності відповідає акредитаційним вимогам до структурного підрозділу закладу охорони здоров’я вищої категорії.

 У відділенні фізіотерапії використовуються сучасні та високоефективні методи лікування:

 • електролікувальні: гальванізація, медикаментозний електрофорез, електродіагностика,електростимуляція,діадинамотерапія, ультратонтерапія, дарсонвалізація, ампліпульстерапія, інтерференцтерапія, флюктуоризація, франклінізація;
 • електросон  і центральна електроанальгезія;
 • індуктотермія,  ультрависокочастотна терапія, терапія мікрохвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів;
 • мікрохвильова КВЧ-терапія;
 • низькочастотна магнітотерапія;
 • ультразвукова терапія та ультрафонофорез;
 • світлолікування (з лікувальною метою пацієнтам проводиться опромінювання джерелами видимого, поляризованого, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання);
 • лазерна терапія;
 • аерозольтерапія;
 • спелеотерапія (камера штучного мікроклімату) – аерозолі сухої і вологої солі NaCl, аероіонотерапії (від’ємні іони) і аромотерапії;
 • лікувальний масаж;
 • мануальна терапія;
 • лікувальна фізична культура ( лікувальна гімнастика, дихальні гімнастики, кінезотерапія, механотерапія);
 • рефлексотерапія (КВЧ-терапія, лазеротерапія та інформаційно-хвильова терапія по БАТ).

У відділенні активно впроваджуються в практику сучасні медичні технології, високоефективні методи та методики фізіотерапії та кінезотерапії.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)