Експрес-лабораторія

Експрес-лабораторія

Експрес-лабораторія призначена для покращення лабораторного обстеження пацієнтів обласної лікарні, які потребують надання невідкладної допомоги.
Основне завдання експрес-лабораторії – це виконання клінічних лабораторних досліджень в максимально стислий термін в необхідному об’ємі для надання термінової допомоги для пацієнтів:

 • приймального відділення лікарні, які потребують надання невідкладної медичної допомоги;
 • відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії для після-операційних хворих;
 • відділення гемодіалізу;
 • забезпечення лабораторного обстеження пацієнтів лікарні у нічний час також у вихідні та святкові дні.
Hryhutsiak-N-H
Григуцяк Н. Г.

Завідує експрес-лабороторією висококваліфікований фахівець з багаторічним досвідом Грегуцяк Наталія.

Під її керівництвом проводяться наступні клінічні лабораторні дослідження:

Гематологічні:

 • Загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, лейкоцити, тромбоцити, швидкість зсідання еритроцитів та лейкоцитарна формула).

Загальноклінічні:

 • Загальний аналіз сечі (лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, питома вага, кров, рН);
 • Мікроскопія осаду;
 • Діастаза сечі;
 • Загальний аналіз спинно-мозкової рідини.

Імуно-серологічні:

 • Дослідження крові та групу та резус-фактор;
 • Дослідження крові на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів.

Біохімічні:

 • Дослідження сироватки крові на :глюкозу, загальний білок, альбумін, білірубін та його фракції, сечовину, креатинін, активність ферментів АсАТ, АлАТ, амілази;
 • Концентрацію електролітів (калій,натрій,кальцій іонізований)  та визначення кислотно-основного стану крові.

Дослідження стану системи гемостазу:

 • Коагулограма ( протромбіновий час, індекс: ПЧ, ПІ);
 • Міжнародне нормалізоване відношення;
 • Активований частковий тромбопластиновий час: (АЧТЧ);
 • Фібриноген, гематокрит;
 • Ретракія кровяного згустка;
 • Час згортання по Лі-Уайту та Дюке).

Експрес-лабораторія забезпечена сучасним  лабораторним обладнанням: автоматичні та напівавтоматичні  біохімічні аналізатори, за допомогою яких можна швидко та якісно обстежити пацієнта.

Якість виконання клінічних лабораторних досліджень забезпечується системою внутрішньо-лабораторного контролю лабораторних показників та перевіряється щорічно у Програмах оцінки професійного рівня.

Розташована експрес-лабораторія у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

При зверненні до нас Ви можете розраховувати на високопрофесійну допомогу наших спеціалістів, доброзичливе та привітне ставлення усього медичного персоналу, який дотримується принципів, закладених в старому латинському девізі римських лікарів: Arte et humanite, labore et scientia! (Мистецтвом та людяністю, працею та знанням!)